ממליצים
תערוכת "נמל הבית 2" של חניכי סטודיו מיכאל שגיא, התקיימה בשנת 2015 ב"אודיטוריום" בחיפה